АВТОКРАНОВЕ (товароподемна техника)


  - Автокран "КРУП" 400 т. - 1 брой

  - Автокран "КРУП" 70 т.   - 1 брой

  - Автокран "КРУП" 40 т.   - 1 брой

  - Автокран "КРУП" 25 т.   - 2 броя